İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle hangi amaçla paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yapılmaktadır.

Bu aydınlatma metninde belirtilen bilgiler https://hotelcasabellisimo.com/ web sitesi için geçerlidir. Web sitemizi kullanmaya başlamadan önce bu aydınlatma metni ile diğer aydınlatma metinlerimiz, başvuru formlarımız ve politikalarımızı okumanızı önermekteyiz.

Aşağıda otelimiz hizmetleri kapsamında ilgili kişilere ait işlenen verilere dair

 • Konaklayan Ve Ziyaretçi Genel Aydınlatma Metni,
 • Otel içerisinde yapılan Fotoğraf ve Video Çekimlerine Dair Aydınlatma Metni,
 • Güvenlik Kamera Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni,
 • Covid-19 Kapsamında Alınan Verilere Dair Aydınlatma Metni,
 • Çerez Aydınlatma Metni,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası,
 • Kişisel Veri Sahibi/Çalışan Başvuru Formu,

yer almakta olup ilgili aydınlatma metinlerine, politikalarımıza ve başvuru formlarımıza ………………… adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Biz Kimiz ve Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Casa Bellisimo Hotel bir Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş. (bundan böyle ‘’Şirket’’ veya ‘’Straıghtlıne A.Ş’’) kuruluşudur. https://hotelcasabellisimo.com web sitesi Straıghtlıne A.Ş olarak şirketimize ait olup Casa Bellisimo Hotel faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile ilgili kişi olarak sizleri belirlenebilir kılan her türlü veriyi https://hotelcasabellisimo.com sitemizde yer alan Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda yer alan aydınlatma metinlerimiz ve politikalarımız ile; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

Casa Bellisimo Hotel olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu;

Bodrum Ticaret Sicili nezdinde 15415 sicil numarası ile kayıtlı, 0781082605600001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresinde bulunan Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’dir.

Şirket tarafından, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının kullanılması Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek ve haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıda açıklanan kanalları kullanabilirsiniz.

Başvuru YöntemiAçıklamaBaşvuru AdresiBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
İadeli Taahhütlü PostaKişisel Veri Sahibi Başvuru Formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesiYahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/MuğlaZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 İnternet Sitesihttps://hotelcasabellisimo.com adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesihttps://hotelcasabellisimo.com /bilgilendirme gibiE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Elektronik ortamKişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi….@..kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

https://hotelcasabellisimo.com/ web sitesini ziyaretiniz sırasında “kişisel verileriniz” ve “çerez bilgileriniz” olarak 2 tür veriniz toplanmaktadır. Kişisel verileriniz terimi ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kastedilmektedir. “Çerez bilgileriniz” terimi ile ise çerezler aracılığı ile toplanan başta web sitemiz olmak üzere genel internet kullanımınıza ilişkin istatiksel bilgiler kastedilmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak web sitemizi kişisel herhangi bir verinizi vermeden de ziyaret edebilir, şirketimiz ve otelimizin hizmetleri hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ancak web sitemiz aracılığı ile Şirketimize çeşitli talep ve başvurularda bulunmanız durumunda Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak

 • İletişim bilgileri (isim, soy isim, e-posta adresi ve vermeniz durumunda cep telefon numarası),
 • Rezervasyon ile ilgili bilgiler (geliş ve gidiş tarihi),
 • Özel isteklerinizi ve/veya özel konaklamalarınızı yerine getirmek için gerekli bilgiler (Oda tercihi),

acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, oda rezervasyonunuzu tamamlama, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve sağlanması, hizmetlerimizi tercihlerinize göre kişiselleştirme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, potansiyel misafir ve event sahipleri ile iş ilişkisi kurulması müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, konaklamanız hakkında geri bildirim alma ve bu işlemlerin uygun kayıtlarını tutma amacıyla işlenebilir. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Misafir ve Ziyaretçi Genel Aydınlatma Metnini buradan okuyabilirsiniz: ……………….

Çerez bilgilerinize ilişkin olarak web sitemizi ziyaretiniz sırasında site kullanıcısı olarak deneyiminizi kolaylaştırmak ve web sitemizi kullanıcılar için daha işlevsel hale getirmek, beklenti ve tercihlerinizi öğrenmek ve bunlar doğrultusunda bir sonraki ziyaretinizde kişiselleştirilmiş ve sizin için en uygun olan içerikleri size sunmak, kendi istatistiklerimizi tutmak ve Şirketimiz için performans takibini sağlamak, ziyaretiniz esnasında bilgi güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, beklenti, tercih ve son satın almalarınızı değerlendirilerek size ticari teklifler sunmak amacıyla çerezleri kullanmaktayız. Misafir, müşteri veya tedarikçimiz olmanız fark etmektesiniz, çerez bilgilerinizin toplanması için web sitemizi ziyaret ediyor olmanız yeterlidir. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak çerez kullanımımızı ve çerezleri kullanma amaçlarımızı açıklayan Çerez Aydınlatma metnine ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak,1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik kapsamında konaklama hizmetinin sizlere verilmesi bu hizmet kapsamında tesisimiz içerisinde alacağınız diğer hizmetlerin gerektiği şekilde ifa edilebilmesi amacıyla, web sitemizden temin edilen iletişim bilgileri, geliş ve gidiş tarihi, oda tercihi ve çerez bilgileri üzerinden sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşme kurulması ve ifası,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati,
 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

Kişisel verileriniz; Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; otel faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sizlerle aramızda kurulan her türlü sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla, sizlere sağlanacak hizmetin ifası veya malın temini ile ilgili olmaları halinde iş Ortaklarına, şirketimizin iş faaliyetlerinin ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu hakkın kanunlarda açıkça gösterilmesi sebebiyle hissedarlarımıza, yine kanundan kaynaklı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin kurulabilmesi ve gerektiği gibi ifa edilebilmesi sebepleri ile ilgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirtilen amaçlar ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak,  yurt içinde ve/veya yurt işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarına aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi yani “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://hotelcasabellisimo.com internet sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@hotelcasabellisimo.com  ya da ….@kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesine göre yukarıda tanımlanan iletişim kanalları ve yöntemleri ile haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirerek;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iletmeniz durumunda şirket. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

KONAKLAYAN VE ZİYARETÇİ GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle hangi amaçla paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yapılmaktadır.

Sayın Konaklayan ve Ziyaretçi misafirlerimiz, otelimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 1. Biz Kimiz ve Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş (“Şirket” veya Straıghtlıne A.Ş) tarafından hazırlanmıştır. Casa Bellisimo Hotel bir Straıghtlıne A.Ş kuruluşudur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile ilgili kişi olarak sizleri belirlenebilir kılan her türlü veriyi https://hotelcasabellisimo.com sitemizde yer alan Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda yer alan aydınlatma metinlerimiz ve politikalarımız ile; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

Casa Bellisimo Hotel olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğumuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; Bodrum Ticaret Sicili nezdinde 15415 sicil numarası ile kayıtlı, 0781082605600001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresinde bulunan Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’dir.

Şirket tarafından, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının kullanılması Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek ve haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıda açıklanan kanalları kullanabilirsiniz.

Başvuru YöntemiAçıklamaBaşvuru AdresiBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
İadeli Taahhütlü PostaKişisel Veri Sahibi Başvuru Formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesiYahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/MuğlaZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 İnternet Sitesihttps://hotelcasabellisimo.com adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesihttps://hotelcasabellisimo.com /bilgilendirme gibiE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Elektronik ortamKişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi….@..kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. İlgili verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğumuzu tarafınıza bildiririz. Konaklayan ve ziyaretçi misafirlerimiz bakımından kişisel verilerinizin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği aşağıda açıklanmış olup, buna göre;

Konaklayan misafirlerimiz bakımından kişisel verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, oda rezervasyonunuzu tamamlama, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve sağlanması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hizmetlerimizi tercihlerinize göre kişiselleştirme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, potansiyel misafir ve event sahipleri ile iş ilişkisi kurulması müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, konaklamanız hakkında geri bildirim alma ve bu işlemlerin uygun kayıtlarının tutulması amaçları doğrultusunda,

Ziyaretçi misafirlerimiz bakımından kişisel verileriniz acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetim, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişilere bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi işleme amaçları doğrultusunda,

işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Konaklayan misafirlerimi bakımından Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik kapsamında konaklama hizmetinin sizlere verilmesi bu hizmet kapsamında tesisimiz içerisinde alacağınız diğer hizmetlerin gerektiği şekilde ifa edilebilmesi amacıyla, ön büro bankolarında konaklama kayıt formları üzerinden, otelimizin anlaşmalı olarak çalıştığı iş ortağımız internet siteleri aracılığı ile rezervasyon yapılabilmesi amacıyla santral görüşmelerinde, mail-order yolu ile sizlerin talep ve şikayetlerinin alınması amacı ile anketler üzerinden, diğer otel hizmetlerinin talep edilmesi halinde fiziki evrak, formlar ve faturalar üzerinden, kamera sistemleri, idari ve adli yazışmalar ve sair iletişim yolları vasıtasıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşme kurulması ve ifası,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati,

Ziyaretçi misafirlerimiz bakımından kişisel verileriniz, kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak, otelimiz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz ziyaretin veya katıldığınız organizasyonun mahiyetine göre bizlere gönderilen listeler üzerinden veya sizlerden sözlü veya yazılı olarak, kamera sistemleri, ve sair iletişim yolları vasıtasıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;

 • Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • Sözleşme kurulması ve ifası,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması kapsamında bizlerin meşru menfaati sebebiyle.
 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

Konaklayan misafirlerimiz bakımından kişisel verileriniz; Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; otel faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sizlerle aramızda kurulan her türlü sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla, sizlere sağlanacak hizmetin ifası veya malın temini ile ilgili olmaları halinde iş Ortaklarına, şirketimizin iş faaliyetlerinin ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu hakkın kanunlarda açıkça gösterilmesi sebebiyle hissedarlarımıza, yine kanundan kaynaklı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin kurulabilmesi ve gerektiği gibi ifa edilebilmesi sebepleri ile ilgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirtilen amaçlar ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak,  yurt içinde ve/veya yurt işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarına aktarılabilecektir.

Ziyaretçi misafirlerimiz bakımından kişisel verileriniz Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve özel hizmet sunulması gerektiği hallerde hissedarlara aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi yani “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://hotelcasabellisimo.com internet sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@hotelcasabellisimo.com  ya da ….@kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesine göre yukarıda tanımlanan iletişim kanalları ve yöntemleri ile haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirerek;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iletmeniz durumunda şirket. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle hangi amaçla paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yapılmaktadır.

Otelimiz Casa Bellisimo Hotel tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 1. Biz Kimiz ve Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş (“Şirket” veya Straıghtlıne A.Ş) tarafından hazırlanmıştır. Casa Bellisimo Hotel bir Straıghtlıne A.Ş kuruluşudur.

Kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; Bodrum Ticaret Sicili nezdinde 15415 sicil numarası ile kayıtlı, 0781082605600001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresinde bulunan Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’dir.

Şirket tarafından, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının kullanılması Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek ve haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıda açıklanan kanalları kullanabilirsiniz.

Başvuru YöntemiAçıklamaBaşvuru AdresiBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
İadeli Taahhütlü PostaKişisel Veri Sahibi Başvuru Formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesiYahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/MuğlaZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 İnternet Sitesihttps://hotelcasabellisimo.com adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesihttps://hotelcasabellisimo.com /bilgilendirme gibiE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Elektronik ortamKişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi….@..kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Casa Bellisimo Hotel tarafından her türlü organizasyon ve etkinlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında, hizmet kapsamında sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi veya reklam ve sosyal medya süreçlerinin yönetilmesi amaçları ile fotoğraf ve video kaydı verileriniz işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Kişisel verileriniz, otelimiz içerisinde gerçekleştirilen her türlü organizasyon veya etkinlik kapsamında fotoğraf makineleri ve video kayıt kameraları aracılığı ile;

 • Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz meşru menfaatleri kapsamında reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (sizlerden izin alınarak),

 İşlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; organizasyon/etkinlik faaliyeti kapsamında sözleşme yapılan ve sözleşmeden kaynaklı olarak fotoğraf veya video çekimi hizmeti talebinde bulunan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ve hizmet sağlayıcı iş ortaklarımıza, verilerinizin şirketimiz sosyal medya veya internet sitelerinde yayınlanmasına izin verdiğiniz taktirde ise herkese açık olarak yayınlanacaktır.

 • Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi yani “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://hotelcasabellisimo.com internet sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@hotelcasabellisimo.com  ya da ….@kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesine göre yukarıda tanımlanan iletişim kanalları ve yöntemleri ile haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirerek;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iletmeniz durumunda şirket. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle hangi amaçla paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yapılmaktadır.

Otelimiz Casa Bellisimo Hotel tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

 1. Biz Kimiz ve Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş (“Şirket” veya Straıghtlıne A.Ş) tarafından hazırlanmıştır. Casa Bellisimo Hotel bir Straıghtlıne A.Ş kuruluşudur.

Kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; Bodrum Ticaret Sicili nezdinde 15415 sicil numarası ile kayıtlı, 0781082605600001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresinde bulunan Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’dir.

Şirket tarafından, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının kullanılması Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek ve haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıda açıklanan kanalları kullanabilirsiniz.

Başvuru YöntemiAçıklamaBaşvuru AdresiBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
İadeli Taahhütlü PostaKişisel Veri Sahibi Başvuru Formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesiYahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/MuğlaZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 İnternet Sitesihttps://hotelcasabellisimo.com adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesihttps://hotelcasabellisimo.com /bilgilendirme gibiE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Elektronik ortamKişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi….@..kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Otelimiz, içerisindeki lobi, resepsiyon, spa resepsiyon girişi, giriş kapıları, ana mutfak girişi, mal alım teslimat girişi restoran, bar, havuz, etkinlik salonları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, asansörler, kazan dairesi, yangın çıkış noktaları, depo ve kat koridorları hizmet alanında olmak üzere toplam 47 adet güvenlik kameraları vasıtasıyla otel ile iş ve hizmet ilişkisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,  hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, otele ait lokasyonların fiziki mekan güvenliğinin temini, hizmet sahamızın güvenliğinin temini, operasyon güvenliğinin temini, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı -1 adet kamera ile sınırlı olmak üzere ses kaydı- yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Otelimizin tarafından genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, sadece genel bir aydınlatma metni ile yetinilmeyip katmanlı bir aydınlatma ile kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Casa Bellisimo Hotel tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine, gerektiğinde kamera altına monte edilmiş bilgi panosu ve barkodlar ile izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Spa odaları, giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Bunun yanında Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyeti ile ulaşılmak istenen amaç arasındaki dengenin sağlanması ve bireylerde gözetim altında tutuldukları endişesi yaratmayacak biçimde ölçülülük ilkesine uygun olarak otelimizde bulunan 47 adet CCTV kamerasından sadece ana resepsiyon girişinde bulunan 1 adet kamerada görüntü kaydının yanında aynı zamanda ses kayıt sistemi de kullanıldığını önemle belirtmek isteriz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Söz konusu kişisel veriler;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, otelimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile) Kamera kaydı verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi yani “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://hotelcasabellisimo.com internet sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@hotelcasabellisimo.com  ya da ….@kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesine göre yukarıda tanımlanan iletişim kanalları ve yöntemleri ile haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirerek;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iletmeniz durumunda şirket. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

COVİD-19 KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle hangi amaçla paylaşıldığı ve hangi haklara sahip olduğunuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yapılmaktadır.

Otelimiz Casa Bellisimo Hotel tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz. Dünya çapında pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgın hastalığı kapsamında, dünyada ve ülkemizde birçok tedbir alınmakta olup bu tedbirler kapsamında misafirlerimizin, konaklayan ve ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, otelimiz ile iş veya hizmet ilişkisinde bulunan tedarikçilerimiz, yüklenicilerimizin aşağıda detayları verildiği üzere kişisel verilerini KVKK ve ilgili mevzuat gereği işlemekteyiz

 1. Biz Kimiz ve Bizimle Nasıl İletişim Kurabilirsiniz?

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Straıghtlıne Turizm Otelcilik A.Ş (“Şirket” veya Straıghtlıne A.Ş) tarafından hazırlanmıştır. Casa Bellisimo Hotel bir Straıghtlıne A.Ş kuruluşudur.

Kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu; Bodrum Ticaret Sicili nezdinde 15415 sicil numarası ile kayıtlı, 0781082605600001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresinde bulunan Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi’dir.

Şirket tarafından, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının kullanılması Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek ve haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak aşağıda açıklanan kanalları kullanabilirsiniz.

Başvuru YöntemiAçıklamaBaşvuru AdresiBaşvuruda Yer Alması Gereken Bilgi
İadeli Taahhütlü PostaKişisel Veri Sahibi Başvuru Formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesiYahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/MuğlaZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 İnternet Sitesihttps://hotelcasabellisimo.com adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak iletilmesihttps://hotelcasabellisimo.com /bilgilendirme gibiE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 Elektronik ortamKişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi….@..kep.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Covid-19 kapsamında kamu sağlığının korunması ve salgın hastalıkla mücadele çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığınca yayınlanan genelgeler kapsamında otelimiz içerisinde verilerinizi işliyoruz. Bu kapsamda siz misafirlerimizin iletişim bilgileri, T.C kimlik no, seyahat bilgileri, geldiğiniz yer, son günlerde ziyaret ettiğiniz ülkeler ve ülkemizde kendileriyle irtibata geçilebilecek adres ve telefon numarası ile sağlık verilerinizi aşağıda açıklanan çeşitli yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi, kamu sağlığının korunması, genelgelerde açıkça öngörülmesi, kamu sağlığı ve güvenliğinin temini kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından önerilen sağlık önlemleri ve koruyucu tedbirler çerçevesinde otel bünyesinde temizlik ve dezenfektasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile toplanmaktadır.

 •  Kişisel Verilerin Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplerle Toplandığı

Kişisel veriler, Covid19 Salgın hastalık süresince hukuki ilişki kurulması sırasında doğrudan ilgili kişiden ve yasal mercilerden elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; vücut ısısı ölçüm aletleri, elektronik posta, yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan verdiğiniz beyanlar, Misafir Beyan ve Taahhütname Formu ve check-in sırasında veya öncesinde online olarak doldurduğunuz formlar, beyan edilen HES kodu yöntemleri ile Kamu Sağlığı Tedbirleri gözetilerek;

 • Bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması,
 • Sizler tarafından verilerin alenileştirilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşme kurulması ve ifası,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati,
 • İlgilinin açık rızası,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; çalışanlara ait yukarıda sayılan veriler kanunlarda ve genelgelerde açıkça öngörülmesi sebebiyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve İş Kanunundan kaynaklı olarak hissedarlara, misafirlere ilişkin kişisel veriler ise acil durum süreçlerinin yürütülmesi ve kanunlar ve genelgelerde açıkça öngörülmesi, kamu sağlığının korunması sebepleri ile adli idari mercilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 • Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi yani “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://hotelcasabellisimo.com internet sitemizde yer alan Başvuru Forumu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yahşi Mahallesi 2773 sokak A Blok No: 6 a Bodrum/Muğla adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@hotelcasabellisimo.com  ya da ….@kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesine göre yukarıda tanımlanan iletişim kanalları ve yöntemleri ile haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirerek;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Straıghtlıne Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iletmeniz durumunda şirket. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.